top of page
WhatsApp Image 2024-03-13 at 18.16.19_f4b951e8.jpg

City Sirens Welcomes You

A Tradition of Excellence

Home: Welcome
0c2f33bb-5007-4314-88fd-05cb6c62091f.JPG

About Us

We are an all female a cappella group based in Cathays Methodist Church, Cardiff and we meet on Tuesdays at 7.30pm, led by our musical director Rachel Kilby.


We have the pleasure of performing two main concerts a year, along with various charitable performances.   Always delighted to sing for a cause close to our heart; our fundraisers have included Breast Cancer Care, Bobath and the Oasis Refuge to name a few.

 

We are a non-auditioning choir that places as much importance on fun and laughter as we do on singing , with an amazing variety of social events throughout the year.

Grŵp o ferched yn canu a cappella ydym yn cwrdd yn Eglwys y Methodistiaid Treganna, Caerdydd ar nos Fawrth am 7.30 y.h dan arweiniad ein cyfarwyddwr cerddorol Rachel Kilby.

 

Rydym yn cael y pleser o berfformio dau brif gyngerdd yn flwynyddol ynghyd â nifer o befformiadau elusennol. Bob amser yn hapus I ganu er mwyn cefnogi elusennau sy’n agos at ein calonnau, fel Gofal Cancr y Fron Cymru, Bobath a Lloches Oasis.

 

Fel côr rydym yn rhoi cymaint o bwyslais ar fwynhâd a hwyl ac ar ganu mewn anrywiol achlysuron cymdeithasol drwy’r flwyddyn. Does dim angen clyweliad I ymuno â’r côr.

0c2f33bb-5007-4314-88fd-05cb6c62091f.JPG
Home: Support

Upcoming Events

 • Songbirds 13th July
  Songbirds 13th July
  Sat, 13 Jul
  Cardiff
  13 Jul 2024, 19:30 – 21:30
  Cardiff, Heol-Y-Delyn, Cardiff CF14 0SQ, UK
  13 Jul 2024, 19:30 – 21:30
  Cardiff, Heol-Y-Delyn, Cardiff CF14 0SQ, UK
  Tickets via this link: https://ticketlab.co.uk/series/id/1506?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3zuD6iFQ2Wrad3hhzDLE9U0vy7iwSuiFkE7kZIfFATuOyzOVBsWrU3lbo_aem_fH0wXHkA0BX8XIVaNkPy9A#/
 • Songs and Scones
  Songs and Scones
  Sat, 20 Apr
  Cathays
  20 Apr 2024, 15:00 – 17:00
  Cathays, Cathays, Cardiff CF24 4NE, UK
  20 Apr 2024, 15:00 – 17:00
  Cathays, Cathays, Cardiff CF24 4NE, UK
  Join us for a very tasty musical treat. Enjoy a complimentary cream tea while we serenade you this Spring.
Home: Events
City Sirens - meet our members

City Sirens - meet our members

Home: Video

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page