City Sirens Welcomes You

A Tradition of Excellence

 

About Us

We are an all female a cappella group based in Cathays Methodist Church, Cardiff and we meet on Tuesdays at 7.30pm, led by our musical director Rachel Kilby.


We have the pleasure of performing two main concerts a year, along with various charitable performances.   Always delighted to sing for a cause close to our heart; our fundraisers have included Breast Cancer Care, Bobath and the Oasis Refuge to name a few.

 

We are a non-auditioning choir that places as much importance on fun and laughter as we do on singing , with an amazing variety of social events throughout the year.

Grŵp o ferched yn canu a cappella ydym yn cwrdd yn Eglwys y Methodistiaid Treganna, Caerdydd ar nos Fawrth am 7.30 y.h dan arweiniad ein cyfarwyddwr cerddorol Rachel Kilby.

 

Rydym yn cael y pleser o berfformio dau brif gyngerdd yn flwynyddol ynghyd â nifer o befformiadau elusennol. Bob amser yn hapus I ganu er mwyn cefnogi elusennau sy’n agos at ein calonnau, fel Gofal Cancr y Fron Cymru, Bobath a Lloches Oasis.

 

Fel côr rydym yn rhoi cymaint o bwyslais ar fwynhâd a hwyl ac ar ganu mewn anrywiol achlysuron cymdeithasol drwy’r flwyddyn. Does dim angen clyweliad I ymuno â’r côr.

 

Concerts during the "new normal"

Thank you to everyone who came to our Christmas concert, it was such a joy to be singing together again for you all.  Check out our next concert in the Events page below.

Upcoming Events

 • J4 a City Sirens Yn Cyflwyno
  02 Apr, 19:30
  Cardiff, Roath Church, Waterloo Rd, Cardiff CF23 5AD, UK
  Dewch i wrando ar ein dehongliad ni o glasuron y Beatles.
 • J4 and City Sirens present The Beatles
  02 Apr, 19:30
  Cardiff, Roath Church, Waterloo Rd, Cardiff CF23 5AD, UK
  Spend an evening with us as we give a new twist to the familiar hits of The Beatles.
 
City Sirens - meet our members

City Sirens - meet our members

 

Thanks for submitting!