top of page

City Sirens Welcomes You

A Tradition of Excellence

Home: Welcome

About Us

We are an all female a cappella group based in Cathays Methodist Church, Cardiff and we meet on Tuesdays at 7.30pm, led by our musical director Rachel Kilby.


We have the pleasure of performing two main concerts a year, along with various charitable performances.   Always delighted to sing for a cause close to our heart; our fundraisers have included Breast Cancer Care, Bobath and the Oasis Refuge to name a few.

 

We are a non-auditioning choir that places as much importance on fun and laughter as we do on singing , with an amazing variety of social events throughout the year.

Grŵp o ferched yn canu a cappella ydym yn cwrdd yn Eglwys y Methodistiaid Treganna, Caerdydd ar nos Fawrth am 7.30 y.h dan arweiniad ein cyfarwyddwr cerddorol Rachel Kilby.

 

Rydym yn cael y pleser o berfformio dau brif gyngerdd yn flwynyddol ynghyd â nifer o befformiadau elusennol. Bob amser yn hapus I ganu er mwyn cefnogi elusennau sy’n agos at ein calonnau, fel Gofal Cancr y Fron Cymru, Bobath a Lloches Oasis.

 

Fel côr rydym yn rhoi cymaint o bwyslais ar fwynhâd a hwyl ac ar ganu mewn anrywiol achlysuron cymdeithasol drwy’r flwyddyn. Does dim angen clyweliad I ymuno â’r côr.

Home: Support

Concerts during the "new normal"

Thank you to everyone who came to our Christmas concert, it was such a joy to be singing together again for you all.  Check out our next concert in the Events page below.

Upcoming Events

 • Cyngerdd Cyflwyno Carolau
  Cyngerdd Cyflwyno Carolau
  Sat, 10 Dec
  Cathays
  10 Dec 2022, 19:30
  Cathays, Cathays, Cardiff CF24 4NE, UK
  10 Dec 2022, 19:30
  Cathays, Cathays, Cardiff CF24 4NE, UK
  Ymunwch â ni am noson Nadoligaidd llawn sbri! Fe fydd yr arian a godir yn mynd i Ymddiriolaeth Trussell/Banc Bwyd Caerdydd.
 • Here We Come A-Caroling
  Here We Come A-Caroling
  Sat, 10 Dec
  Cathays
  10 Dec 2022, 19:30
  Cathays, Cathays, Cardiff CF24 4NE, UK
  10 Dec 2022, 19:30
  Cathays, Cathays, Cardiff CF24 4NE, UK
  Come and join us for a festive treat! All proceeds go to the Trussell Trust/Cardiff Food Bank
Home: Events
City Sirens - meet our members

City Sirens - meet our members

Home: Video

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page