Sat, 11 Dec | St Martin's Church

Christmas Concert

We are pleased to finally be putting on a live concert and look forward to seeing you all there.
Registration is closed
Christmas Concert

Time & Location

11 Dec 2021, 19:30
St Martin's Church, St Martin's Church, Albany Road, Cardiff, UK

About the event

We will ask you to pay £5 per ticket upon arrival at the church.  In line with government guidelines and to keep everyone safe, all ticket holders will be asked to show a covid pass or proof of a negative lateral flow test before entereing the church.  We would also ask you to please wear a mask for the duration of the concert (unless you are exempt).  Socially distanced seating will also be encouraged between households.  Please note, the concert is at the church on Albany Road, not the vicarage on Strathnairn St.

Byddwn yn gofyn i chi dalu £5 y tocyn wrth gyrraedd yr eglwys. Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac er mwyn diogelu pawb, gofynnir i bawb dangos pàs COVID , neu tystiolaeth o brawf llif unffordd negyddol, er mwyn cael mynediad i'r eglwys. Rydym hefyd yn gofyn yn garedig i chi wisgo mwgwd drwy gydol y perfformiad. Anogir cadw pellter cymdeithasol rhwng eich seddi chi a rhai unrhyw aelwyd eraill. Nodwch os gwelwch yn dda bod y cyngerdd yn yr eglwys ar Albany Road, nid y ficerdy ar stryd Strathnairn.

Tickets
Price
Quantity
Total
  • Standard
    £0
    £0
    0
    £0
Total£0

Share this event